Stoppeltje

Bibliothèque Haren, Rue de la Paroisse 34, 1130 Bruxelles, Belgium

Stoppeltje

Parochiestraat 34
1130 Brussel (Haren)

lat : 50.892453
lng : 4.4199869

GO

Gemaakt in

Auteurs
Pierre Bailly, Céline Fraipont

Uitgeverij
Dupuis

Oppervlakte
117 m²

Maker
Urbana

In 2007 creëerde Céline Fraipont Stoppeltje voor kinderen van drie tot zes jaar. De reeks wordt uitgegeven door Dupuis. De auteur creëert scenario’s zonder tekstballonnen om het kind de dialogen te laten verbeelden.

De albums worden getekend door Pierre Bailly. Aan het begin van elk verhaal verlaat het zwarte Stoppeltje zijn huis om fantastische, gevoelige, humoristische en verrijkende avonturen te beleven.

Stoppeltje richt zich tot jonge kinderen, die gewoonlijk niet het doelpubliek van strips zijn, en was al snel een groot succes. De reeks wordt gebruikt als educatief hulpmiddel in sommige kleuterscholen, maar ook door logopedisten of leerkrachten die bijvoorbeeld werken met dove en slechthorende kinderen. In 2022 verschijnt het 26e album, terwijl de reeks sinds 2016 ook beschikbaar is als tekenfilms met bijna 120 afleveringen.. De website gewijd aan Stoppeltje is origineel: ze biedt inhoud aan voor  wie met jonge kinderen werkt met educatieve fiches en een professionele ruimte.

De reeks Stoppeltje behandelt actuele onderwerpen als ecologie, vooroordelen, gender, discriminatie en vluchtelingen. Stoppeltje kan dus zelfstandig ‘gelezen’ worden door een kind dat nog geen woorden kan lezen, maar de lectuur kan ook begeleid worden om deze onderwerpen uit te diepen. Aan het einde van elk album is er een samenvatting van het thema voor de volwassenen , zodat zij het kind kunnen begeleiden bij het lezen en de voor het verhaal gebruikte codes en hun functies kunnen identificeren.

In 2017 werd de reeks beschuldigd van racisme, vooral in Frankrijk en Nederland. Het album De stam van de Smiksmakkers (2011) toont “Pinda” die Stoppeltje door een jungle  naar een stam van kannibalen leidt. Maar die slaagt erin om geaccepteerd te worden en neemt zelfs de plaats in van de leider. Aan het eind van het album geven de auteurs aan dat de boodschap gaat over de plaats van de leider in een groep en de verantwoordelijkheden die op hem rusten, maar die ook zwaar kunnen zijn om te dragen, waardoor de koning zelfs noodgedwongen  zijn kroon moet afstaan om zijn vrijheid terug te winnen. Voor sommige critici geeft dit verhaal echter blijk van agressie en racistische voorstellingen. De inboorlingen die als wilden worden voorgesteld, en de visuele referenties die de zwarte huid en de fysionomie van Stoppeltje kunnen oproepen, vormen met name de kern van deze geschillen.

Deze muurschildering van Stoppeltje is de eerste van de Striproute in Haren, sinds 1921 een deelgemeente van de Stad Brussel. Céline Fraipont en Pierre Bailly spraken met de inwoners van Haren en met de leerlingen van de basisschool waarop de muurschildering vervolgens werd aangebracht. Na deze gedachtewisselingen werd het ontwerp bedacht, waarin elementen van de natuur, fruit en groenten en in het bijzonder witloof, dat meer dan een eeuw geleden op deze grond werd verbouwd, werden geïntegreerd. Elk jaar wordt op het Witloof Festival in Haren trouwens hulde gebracht aan het witloof.

 

Scenarioschrijver: Céline Fraipont (1974-)

Tekenaar: Pierre Bailly (1970-)

Jaar waarin Stoppeltje werd gecreëerd: 2007

Uitgeverij: Dupuis

Originele creatie van Céline Fraipont en Pierre Bailly

 

 

Met: