Parchis

Rue Verhoeven 2, 1020 Bruxelles, Belgium

Parchis

Verhoevenstraat 2
1020 Brussel (Laken)

lat : 50.8701657
lng : 4.3427539

GO

Gemaakt in

Auteur
Peter Willems

Oppervlakte
105 m²

Maker
Clear Channel

 

Deze muurschildering draagt de naam “Parchis”, een bordspel van Indiase oorsprong dat soms “de paardjes” wordt genoemd en dat erg populair is in Spanje, Marokko en… in de theesalons van Laken!

De muurschildering is gemaakt in opdracht van de vereniging Parckfarm, een burgercollectief dat tot doel heeft de wijk Tour & Taxis nieuw leven in te blazen rond een serre en groene ruimten. Parckfarm verenigt en bevordert lokale initiatieven door middel van agrarische, sociale, educatieve en ecologische activiteiten en besteedt bijzondere aandacht aan de inclusiviteit van lokale bewoners, volksraadpleging, duurzame en gezonde voeding en kunstprojecten. Zo kunnen de plaatselijke bewoners zich deze terreinen opnieuw toe-eigenen.

Na jarenlang te zijn verwaarloosd, zijn de site van Tour & Taxis en de omgeving ervan nu ingenomen door verschillende particuliere inplantingen, niet zonder controverse te veroorzaken omwille van de tastbare sociaal-economische grenzen tussen een luxecentrum dat ver verwijderd is van de multiculturele realiteit van de wijk, en een meer volks centrum.

Op verzoek van de bewonersvereniging gaf de Stad Brussel aan de Gentse tekenaar Peter Willems de opdracht om een muurschildering te maken die parchis , “het lievelingsspel van de Lakenaars”, en de typische sfeer van de gemeente moest voorstellen. Dit spel is gekozen omdat het erin bestaat je paarden uit hun vakje naar het midden van het bord te brengen. Het is een uitnodiging aan de buurtbewoners om hun huis te verlaten en de bewoners van hun wijk te ontmoeten, waarbij straten en bruggen worden overgestoken om sociale banden te creëren.

Sommige genderstereotypen zijn ook vertegenwoordigd in deze muurschildering. De zeven vrouwelijke personages (van de 21 in totaal) zitten thuis met een kind, of in een bosje met een man. Dit verwijst naar de stereotiepe rollen van de vrouw als huisvrouw en moeder, of als vrouw in een romantische relatie met een man. Er zijn hier geen vrouwen die parchis spelen of de openbare ruimte bezetten voor hun eigen plezier, wat suggereert dat dit spel, en de openbare ruimte meer in het algemeen, voorbehouden is aan mannen.

Peter Willems maakte de digitale schets voor deze muurschildering op basis van een eerste tekening die in 2014 in opdracht van grafisch ontwerper Ruth Plaizier werd gemaakt. De geometrische stijl van de tekening doet denken aan het werk van de Kortrijkse illustrator Ever Meulen en is geïnspireerd op de invloeden van het kubisme en het modernisme, artistieke stromingen die in de 20e eeuw wijdverbreid waren. Voor deze muurschildering heeft de illustrator de vliegtuigen die over de wijk vliegen, de vuilnisbelt en een vrouw met een hijab verwijderd uit zijn eerste schets.

Deze muurschildering is gemaakt in 2016 en heeft de bijzonderheid dat ze niet rechtstreeks op de muur is geschilderd. Het is een illustratie gedrukt op een zeildoek dat vervolgens werd opgespannen. Het was duidelijk te ingewikkeld om daar een schilderwerk te plannen, vanwege de moeilijke bereikbaarheid en het daarmee gemoeide budget.

Opmerking: Lucie Duray wordt bedankt voor haar bijdragen aan het schrijven van deze toelichting.

 

Scenarioschrijver / Tekenaar: Peter Willems

Originele creatie van Peter Willems